Directori

ÀREA DE ADMINISTRACIÓ
Presidència Paqui Momparler
Gerència Sergi Machí
Secretaria Andrea García
Intervenció Rosabel Grau
ÀREA DE SERVEIS

Departament de Serveis Socials

Serveis Socials Generals i d’Ajuda a Domicili (SAD) Carlos Girbés
Equip Específic d’Intervenció en Infància i Adolescència (EEIIA) Vera Boix
Servei de Prevenció Conductes Addictives (UPCCA) Àngel Vallés
Agència d’Igualtat i Convivència Amparo Martínez
Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) Joana Aranda

Departament de Promoció Econòmica

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Comarcal (AEDL) Gema March
Servei d’Informació al Consumidor (OMIC) Alicia Parra

Departament de Medi Ambient

Servei de Recollida i Transport de Residus David Salán
Servei d’Expedició d’Informes Ambientals Ángela Esparza
Servei de Subministrament d’Aigua Potable Jesús Ribes
Servei de Recollida i Control d’Animals Abandonats David Clemente
Servei de Recollida Selectiva de Roba Usada David Salán
Servei d’Assistència Tècnica Mari Carmen Sánchez

Departament de Cultura i Formació i Assistència a Ajuntaments

Servei de Formació i Promoció del Valencià Ernest Llorca
Servei d’Estudis Comarcals Ernest Llorca
Servei de Promoció d’Activitats Culturals i Esportives Ernest Llorca
Servei de Franqueig Postal (Correus) Gema Desantes
Servei de Cessió d’Equips per a Actes Públics Gema Desantes
Servei de Gestió i Tramitació d’Expedients Sancionadors Noelia Girbés
Servei d’Arxius Beatriz Moya
Servei d’Assistència Informàtica Vicent Lloret
Serveis de Borses de Treball Mancomunades Mari Carmen Sánchez
Servei de Joventut Joshua Alemany
Servei de Patrimoni Cultural i Ambiental Víctor Rey
Servei de Manteniment d’Infraestructures David Clemente

Departament de Relacions Internacionals

Servei de Relacions Internacionals Gema March

Contacte a departaments

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content