Els municipis amb el sistema Porta a Porta de la Ribera Alta reciclen una mitjana del 83,15% dels residus

Alcaldes i alcaldesses de municipis pertanyents a la Mancomunitat de la Ribera Alta s’han reunit per a conèixer les estadístiques en matèria de residus de l’any 2023 per tal d’enfocar les seues actuacions de cara al nou any 2024.

A més s’han tractat altres temes com el tancament àrees d’emergència, el projecte de la Taxa fiscal Mancomunada, estudi d’experiències PaP i les campanyes d’Educació Ambiental que es duran a terme als municipis de la Ribera Alta.

L’objectiu mínim que exigeix la Unió Europea en matèria de reciclatge de tots els residus per al 2025 és del  55 %, per al 2030 60% i per al 2035 65%. És per això, que totes les accions que estan duent-se a terme des de la Mancomunitat de la Ribera Alta, busquen la millora de la separació selectiva i la disminució de la fracció resta, per tal de reduir els residus i separa-los correctament.

Les bones xifres obtingudes pels municipis de la Ribera Alta, són degudes a la implicació de la població i als sistemes de recollida d’alta eficiència com el Porta a Porta, a més de la implantació de la fracció orgànica des de fa tres anys a alguns municipis de la nostra comarca.

Les conseqüències de no separar correctament els residus afecten notablement a nivell ambiental i econòmic, podent repercutir en el pagament individual de la gestió de residus.

Els municipis PaP estan per damunt del 60% en la recollida selectiva, considerant la recollida en tot el conjunt del municipi, inclosos els punts d’aportació d’urbanitzacions i habitatges disseminades, que fan disminuir les bones dades dels sistemes d’alta eficiència.

Ací vos proporcionem unes dades recollides del % separació selectiva al 2023 dels municipis de la Mancomunitat de la Ribera Alta que tenen implantada la fracció orgànica.

L’equip d’educació ambiental de la Mancomunitat ha creat aquesta guia de separació selectiva de residus per tal d’informar a la població i resoldre els dubtes que puguen tenir, està disponible en tres idiomes, valencià, castellà i anglès:

Valencià

Castellà

Anglès

separació selectiva ribera alta 2023
separació selectiva ribera alta 2023
Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content