Cultura y asistencia

SERVEI DE FORMACIÓ I
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

El Servei de Formació i Promoció del Valencià organitza cursos i activitats de formació destinats principalment als treballadors dels ajuntaments, així com cursos de formació per a alcaldes i regidors sobre aspectes bàsics del règim local. La Mancomunitat disposa d’un servei de traducció i correcció de textos valencià/castellà al qual es poden adherir els ajuntaments.

SERVEI D’ESTUDIS COMARCALS

Per donar a conéixer la realitat dels pobles de la Ribera, aquest servei publica estudis especialitzats com:
– Història de la Ribera (6 volums)
– Guia del patrimoni arquitectònic de la Ribera Alta
– Guia del patrimoni rural de la Ribera Alta
– Vivim a la Ribera – Quadern de treball escolar
– La natura en la Ribera Alta (CD)

SERVEI DE PROMOCIÓ
D’ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

A través d’aquest servei, la Mancomunitat de la Ribera Alta realitza una sèrie d’activitats culturals i esportives i coordina el treball dels ajuntaments i associacions de la comarca en diferents activitats d’aquest àmbit. Entre les activitats més destacades que la Mancomunitat realitza es troba la participació de la Mancomunitat en el Premis Literaris Ciutat d’Alzira amb el premi en la modalitat d’assig o activitats esportives com l’Obert Internacional d’Escacs o el Trofeu de Pilota Valenciana Mancomunitat de la Ribera Alta.

SERVEI DE FRANQUEIG POSTAL (CORREUS)

Mitjançant un conveni entre la Mancomunitat i Correus, els ajuntaments adherits al servei poden enviar la seua correspondència amb el franqueig pagat amb un descompte del 5%. Aquest servei agilitza l’enviament de correspondència i possibilita el pagament mensual.

CESSIÓ D’EQUIPS PER A L’ELABORACIÓ D’ACTES PÚBLICS

La Mancomunitat ofereix un servei de cessió d’equips per a utilitzar en actes públics que organitzen els ajuntaments mancomunats. Aquests elements, que la Mancomunitat cedeix de manera gratuïta, constitueixen un suport important per a la celebració d’esdeveniments de qualsevol tipus.

SERVEI DE GESTIÓ I TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS

La Mancomunitat s’encarrega de processar i completar la informació remesa pels ajuntaments, la notificació de la denúncia, la instrucció i la resolució dels procediments, la tramitació de recursos i al·legacions i del cobrament de tot tipus de procediments sancionadors. Amb aquest servei els ajuntaments estalvien costos de procediment, s’asseguren tramitar el 100% de les denúncies i eviten els tràmits de l’expedient sancionador.

SERVEI MANCOMUNAT D’ARXIUS

La Mancomunitat presta als ajuntaments un servei per a l’organització i ordenació de la documentació administrativa d’acord amb la normativa ISAD. El servei té una doble finalitat:

– Organitzar i adequar l’arxiu a les noves tecnologies d’organització, conservació i recuperació documental.
– Recuperar, conservar i difondre el patrimoni documental.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

La Mancomunitat presta als ajuntaments adherits un servei de manteniment informàtic per a assegurar el bon funcionament dels seus equips i sistemes, així com de la seua xarxa informàtica interna en els apartats de: administració, correu electrònic, antivirus, còpies de seguretat, connexió a internet, treball en xarxa, servidors interns, plataformes tele-administratives, etc.

Instruccions del servici
Model d’acord d’informàtica


SERVEI DE BORSES DE TREBALL MANCOMUNADES

Amb la finalitat Amb la finalitat de cobrir les necessitats de nomenaments de diferents llocs de treball als  ajuntaments, la Mancomunitat de la Ribera Alta disposa de diverses borses de treball a les quals els ajuntaments poden acollir-se per a cobrir les places que tinguen vacants. Així, des de la Mancomunitat s’ofereix borses mancomunades per a cobrir les necessitats laborals d’agents de policia local, administratius, auxiliars administratius, enginyeria industrial, enginyeria forestal, enginyeria agroalimentària i del medi rural, arquitectura i tècnics jurídics, entre d’altres.

SERVEI DE JOVENTUT

El Servei de Joventut de la Mancomunitat té l’objectiu de coordinar les polítiques de joventut que es desenvolupen als diferents municipis de la Ribera Alta. Amb aquest serveies promou la programació, el desplegament i l’avaluació de polítiques integrals de joventut. Els objectius del servei són els d’impulsar les polítiques de joventut locals, donar suport al treball dels ajuntaments i les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana i fomentar la creació de xarxes per al treball amb joves. Des d’aquest servei també es vol reforçar l’activitat dels serveis d’informació juvenil, difondre els seus programes i facilitar la coordinació intermunicipal.

PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ DEL SERVEI DE JOVENTUT ACÍ

SERVEI COMARCAL DE PATRIMONI CULTURAL I AMBIENTAL

Amb aquest servei la Mancomunitat contribueix a assegurar i mantener el patrimoni cultural i natural de la Ribera, així com facilitar el seu accés al públic, a través de la digitalització. Gràcies a aquest servei, difonem el patrimoni cultural i ambiental de la comarca, fomentem la preservació i restauració del patrimoni i facilitem l’estudi del patrimoni oferint accés universal.

PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ DEL SERVEI COMARCAL DE PATRIMONI CULTURAL I AMBIENTAL ACÍ
Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Ir al contenido