Junta de Govern de Març 2024

Convocatòria de la Junta de Govern de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

 

Data: 5 DE MARÇ DE 2024.   

Hores: 9:30HORES.

Lloc: SEU DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.


ORDRE DEL DIA

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. ASSUMPTES A TRACTAR:
  1. Servei de recollida de residus:
   1. Aprovació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei mancomunat de recollida selectiva de residus sòlids urbans.
   2. Modificació de les instruccions del servei mancomunat de recollida de residus: delegació taxa fiscal.
  2. Modificació del contracte de recollida de residus.
  3. Protocol d’actuació de serveis socials davant problemàtiques que requerisquen una atenció professional immediata.
  4. Protocol d’actuació de servies socials per a persones en situació de carrer.
  5. Ajust de les bases generals dels processos selectius de personal funcionari interí i contractat laboral temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
  6. Aprovació del tercer Pla d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta 2024-2028.
 3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
  1. Tractament comarcal de la negrilla: actuacions efectuades.
  2. Nova licitació del Consorci de la Ribera acord marc subministrament energia elèctrica municipis
 4. PRECS I QÜESTIONS
Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content