Junta de Govern Juny 2024

Data: 4 de juny 2024 (DIMARTS) Hora: 9.30 HORES

Lloc: Seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta (carrer del taronger, 116 d’Alzira)

ORDRE DEL DIA:

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.ASSUMPTES A TRACTAR:

2.1. Servei mancomunat de Tramitació i Gestió Tributaria.

2.2. Contracte programa de la GVA per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials/2021-2024: addenda al  per a l’exercici 2024.

2.3. Protocol d’acolliment, primera atenció i derivació a altres programes de l’atenció primària bàsica de serveis socials: aprovació.

2.4. Protocol d’assignació d’una persona professional de referencia al servei de la atenció primària de caràcter bàsic de serveis socials: aprovació.

2.5. Bases dels processos selectius: ajust.

2.6. Liquidació i Compte General del pressupost/2023.

2.7. Guardó de la Mancomunitat de la Ribera Alta/2024.

3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA

4. PRECS I QÜESTIONS

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content