Junta General del Consorci Abril 2024

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINARIA 2024/02 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA

Data: 16  D’ABRIL DE 2024 (DIMARTS)

Hora: 19:30 HORES

Lloc: CARRER DEL TARONGER, 116, ALZIRA (SEU DE LA MANCOMUNITAT/CONSORCI DE  LA RIBERA)


ORDRE DEL DIA:

I. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

II. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

2.1. Resolució d’al.legacions a l’aprovació de la Relació de Llocs de treball del Consorci de la Ribera

2.2. Aprovació del Pla d’Igualtat del Consorci de la Ribera

2.3. Aprovació de l’acord Marc per a la  Contractació del Subministrament d’Energia Elèctrica dels Municipis adherits al servei

2.4 Donar compte dels expedients de contractació d’obres dels Centre d’acollida d’animals abandonats ( adjudicació centre de Tavernes I classificació d’ofertes centre de L’Alcúdia.

2.5 Donar compte de l’estat execució del projecte Canya a la Canya del Consorci de la Ribera

2.6  Pla de Dinamització Turistica 2024  (Diputació Provincial de València-Consorci de la Ribera)

III. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA

IV. PRECS I QÜESTIONS

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content