La Institució

seu de la mancomunitat de la ribera

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

La Mancomunitat de la Ribera Alta és una entitat local que agrupa tots els municipis de la comarca de la Ribera Alta. Està formada per 35 municipis que agrupen una població de més de 220.000 habitants, distribuïts en un territori de 979,5 km².

Des de la Mancomunitat es gestionen diferents serveis d’interés per als municipis que la integren, constituint un ens d’àmbit comarcal on es fa possible el debat d’aquelles qüestions que afecten els pobles de la comarca. La Mancomunitat s’encarrega de:

  • Promoure serveis que busquen la millora efectiva del benestar de tota la població.
  • Promoure accions davant de les institucions i entitats públiques i privades dirigides a la millora dels serveis.
  • Participar, organitzar i col·laborar en esdeveniments d’àmbit comarcal i en aquells que tenen com a objectiu donar a conéixer la nostra comarca.
  • Cooperar, participar i promoure la divulgació de material d’estudi de la nostra comarca escrit en la nostra llengua.

Es constitueix com l’ens comarcal millor adaptat per a promoure iniciatives i formar part de determinats programes europeus adreçats prioritàriament a la comarca de la Ribera.

Per a desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels municipis que la formen i les subvencions de diferents organismes públics.

El Ple de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i està integrat pels vocals representants dels municipis membres (tots els alcaldes i un determinat nombre de regidors de cada ajuntament).

La Presidència, les Vicepresidències, la Junta de Govern i diverses comissions informatives completen l’espectre dels òrgans de govern de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Normativa

Vídeo commemoratiu del XX aniversari de la Mancomunitat de la Ribera Alta

Memòria anual

organigrama

Agermanaments

La Mancomunitat de la Ribera Alta està agermanada des del 15 de novembre de 2008 amb el Cantón de Upala (Costa Rica). Aquest conveni d’agermanament es va renovar el 25 de març de 2014.

El 20 de juliol de 2017 es va formalitzar l’agermanament entre la Mancomunitat de la Ribera Alta, el Cantón de Upala i la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (Honduras, Guatemala y El Salvador).

L’objectiu és facilitar els intercanvis i la cooperació entre ambdós territoris per a aconseguir un creixement sostenible.

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content