Ple de Març 2024

Convocatòria del Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Data: 21 DE MARÇ DE 2024 (DIJOUS)                 

Hora: 19:00 HORES ( 7 de la vesprada)

Lloc: Avda. del Llaurador, 7 CASA DE LA CULTURA DE BENIMODO


ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

        2.1. Servei de recollida de residus:

                2.1.1. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei mancomunat de recollida selectiva de residus sòlids urbans.

                2.1.2. Modificació de les instruccions del servei mancomunat de recollida de residus: donar compte.

        2.2. Modificació del contracte de recollida de residus: donar compte.

        2.3. Aprovació del tercer Pla d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta 2024-2028.

        2.4. Adhesió al V Pla de Salut 2022-2030 de la C V.

        2.5. Adhesió al servei per a l’assistència i la dinamització de la participació de les Administracions Públiques en el Pla de Recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

3. ASSUMPTES CONTROL INTERN:

        3.1. Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP): donar compte.

                3.1.1. Execució trimestral

        3.2. Informe control intern: donar compte.

4. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA

5. PRECS I QÜESTIONS

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content