Projectes europeus

L’objectiu del projecte PAS és promoure l’agricultura sostenible i els programes socials i adoptar mesures d’identificació de les possibles terres de cultiu que no són cultivades pels propietaris o que estan sotmeses a mesures de restricció específiques. En el projecte PAS es defineixen les estratègies per informar les empreses socials (cooperatives o emprenedors socials) que poden participar en un procés de posada en marxa d’empreses agrícoles socials, i l’aplicació d’una anàlisi específica dels suports financers utilitzables ja existents i que poden adaptar-se a l’agricultura social (per exemple, el Fons Social Europeu, el Fons Regional Europeu) contactant amb l’autoritat regional per convidar-la a incloure mesures a favor de l’agricultura social a la negociació dels nous programes a càrrec de les autoritats regionals i locals. En aquest projecte hi participen el Comune di Città di Castello (Itàlia), el municipi de Lousada (Portugal) i la Mancomunitat de la Ribera Alta.

El projecte PAS és un projecte finançat per la Comissió Europea, en el marc del programa COSME.

L’objectiu del projecte Go Zero (Zero Waste Management in Food Sector) és analitzar, conscienciar i capacitar professionals i empreses sobre les oportunitats de gestió integrada de les deixalles i aplicació eficient de zero deixalles. Es preveu utilitzar en els continguts de la capacitació un enfocament basat en la prevenció de la contaminació, que ofereix una visió general de diverses activitats orientades a l’entorn en els negocis. L’abast de el projecte abastarà opcions de reutilització externa i interna -reparació-reflexió-reducció de sistema integrat de gestió de residus amb l’objectiu principal de de l’aplicació eficient de zero deixalles.

Aquest projecte compta amb 9 socis de 6 països. L’organització sol·licitant és İstanbul Direcció Provincial de Medi Ambient i Urbanització. La Direcció d’İstanbul (TR), Boğaziçi Universitat (TR), ENAİP Lombardia (IT), Mancomunitat de la Ribera Alta,MANRA (ES), Mitja Creativa (ES), Universitat de Ciències i Tecnologies de la Vida (LVA) de Letònia, Exponential Training & Assessment Limited (Regne Unit) i el Centre de Capacitació en Indústria i Comerç Alimentari de Kaunas (LT) són socis de el projecte.

El projecte GPP-STREAM té com a objectiu millorar la gestió, la implementació i observació dels instruments polítics que integren criteris ambientals en la contractació pública per a garantir una millor eficiència en l'ús de recursos i la seua institucionalització.

S'han desenvolupat criteris ambientals comuns, però continua existint una experiència limitada sobre com incloure criteris ambientals en els instruments de finançament i en la implementació d'estratègies de desenvolupament.

GPP-STREAM es basa en la idea que la cooperació interregional pot ajudar a integrar les polítiques GPP dins de les administracions involucrades i garantir que les mesures d'eficiència dels recursos s'estenguen i es reconeguen els seus beneficis.

Més informació: https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/

El projecte CD-ETA pretén crear solucions digitals per a la conservació i accessibilitat del patrimoni en cadascuna de les entitats participants, establint un mapa de recursos digitals i unificant criteris sobre què digitalitzar, com i per què a escala europea. La Mancomunitat de la Ribera Alta treballarà per a millorar i afavorir la digitalització del nostre patrimoni natural i cultural utilitzant les millors pràctiques disponibles, amb la finalitat de protegir-lo i posar-lo a la disposició dels ciutadans.

Des d'esta premissa, el projecte CD-ETA perseguix un doble objectiu: d'una banda, (1) fomentar polítiques que contribuïsquen a la digitalització del patrimoni cultural i natural europeu i, per un altre, (2) establir criteris comuns que contribuïsquen a una millor comprensió i accessibilitat de la informació compartida.

Més informació: https://www.interregeurope.eu/cd-eta/

Participació de ciutadans representats per l'ONU per a la valorització del patrimoni cultural” és una Xarxa de 16 socis (4 Associació de Municipis, 5 Municipis i 7 Societat Civil. Organitzacions) formen 11 països de la UE + Fyrom i Sèrbia. El seu principal objectiu és donar als joves desfavorits, ciutadans i grups subrepresentats l'oportunitat d'intervindre en el debat sobre el futur d'Europa en general i les polítiques de la UE sobre la valorització del patrimoni cultural en particular.

Més informació: http://www.punchtwinning.eu

El projecte DSI pretén donar suport a l'educació inclusiva i la rehabilitació social millorant les competències en innovació social digital. El projecte aborda la inclusió social a través de la definició d'una cartera de competències digitals bàsiques que són necessàries per a desenvolupar iniciatives i servicis d'innovació social basats ​​en les TIC.

Els objectius específics són:

-Fomentar la inclusió social millorant les competències dels educadors socials i voluntaris compromesos en el disseny i posada en pràctica d'iniciatives d'innovació social (Prioritat: inclusió social).

-Millorar el suport, la participació i les activitats d'aprenentatge d'educadors socials i voluntaris que participen en pràctiques d'educació inclusiva i rehabilitació social (Prioritat: extensió i desenvolupament de les competències dels educadors).

-Millorar les inclusions socials a través de pràctiques d'innovació digital, mètodes innovadors basats ​​en les TIC i pedagogies, així com models participatius en línia (Prioritat: educació oberta i pràctiques innovadores en una era digital).

Més informació: https://dsi-2018-2020.weebly.com/

El projecte “Social Media Addiction, Social Life’s Extinction – Online Slavery” s'ha creat per a sensibilitzar i conscienciar de manera multidimensional sobre els efectes negatius que pot tindre l'ús i abús de les noves tecnologies amb la conseqüent possible addicció a les plataformes de comunicació i xarxes socials de l'alumnat.

L'enfocament bàsic del projecte és protegir els joves dels efectes nocius de l'abús d'hores de pantalla i la possible addicció comportamental, així com de la promoció d'activitats offline (no cibernètiques).

El projecte va dirigit a estudiants (grup objectiu), professors, pares i centres escolars.

El projecte també fa costat a l'alumnat amb servicis educatius (qüestionaris, xarrades) i amb accions pràctiques (campanyes, i promoció d'oci saludable sense pantalla) i promou la interacció cara a cara entre parells per a evitar l'ús excessiu de les xarxes socials.

Desenvolupat en un concepte de “associació regional”, el projecte ““Social Media Addiction, Social Life’s Extinction” oferix les activitats d'associació en 3 regions participants: Kahramanmaras (TURQUIA), Mancomunitat de la Ribera Alta (ESPANYA) i Łódź (POLÒNIA).

Més informació: https://www.onlineslavery-project.eu

El projecte ESEC proporcionarà als educadors socials les nocions necessàries per a dissenyar i dur a terme cursos de capacitació per a pares en un entorn en línia. Realitzara un programa de capacitació innovador per a pares de xiquets amb discapacitats funcionals amb la finalitat d'ampliar i desenvolupar les competències i habilitats actuals tant dels educadors socials com els mestres de suport.

Els principals resultats esperats del projecte ESEC són:

-Pautes basades en evidència per a dissenyar, implementar i executar programes de capacitació per a pares

-Un programa educatiu 2.0 que aborde tots els problemes, teòrics i pràctics, relacionats amb la capacitació i que incloga un curs de capacitació per a pares de xiquets amb discapacitats de comportament

El curs de capacitació és una aplicació de les pautes basades en l'evidència, ja que el projecte ESEC preveu que els alumnes utilitzen les pautes per a dissenyar, implementar i dirigir un curs de capacitació per a un grup específic de pares (pares de xiquets amb discapacitats de conducta), sota la supervisió d'experts (pedagogs especials, pedagogs socials, psicòlegs, antropòlegs socials i experts en xarxes socials).

Més informació:  https://tdl.rta.lv/mod/page/view.php?id=53

El projecte IPPON té l'objectiu d'augmentar les possibilitats de participació de les pymes en les contractacions públiques, eliminant obstacles per a l'accés de les PIME als mercats nacionals i internacionals i als processos d'internacionalització.

A la llum de la recent reforma de la normativa sobre contractació pública, va sorgir l'oportunitat i la necessitat de facilitar l'accés de les PIME a les licitacions públiques.

A este efecte, els socis de IPPON analitzen i estudien les bones pràctiques i les oportunitats que oferixen les licitacions transfrontereres, desenvolupant continguts específics per a la informació i la formació de les PIME, i activitats de coaching, mentoria i esdeveniments de matchmaking i B2P (trobades entre empreses, i entre empreses i licitadors).

Més informació: http://www.ipponproject.eu/?lang=es

El projecte RUSDELA – Desenvolupament Rural Sostenible per a Actors Locals – té l'objectiu de crear una nova metodologia i base de coneixement sobre la sostenibilitat i el desenvolupament rural per als responsables de la presa de decisions en comunitats rurals de regions desfavorides d'Europa.

La guia “RUSDELA” ens guia a través de tots els aspectes pràctics sobre la pràctica del Desenvolupament Sostenible a nivell local a través d'una breu ressenya dels següents temes: el context rural, problemes econòmics i socials, polítiques europees i la política de desenvolupament rural i sostenible, i les realitats nacionals del context europeu (Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, Hongria i Bulgària).

Més informació: https://www.rusdelaproject.eu/es/

L'objectiu del projecte de YDSI és contribuir al pensament d'innovació social i intercanviar pràctiques entre persones joves. El resultat principal del projecte és la definició d'un marc educatiu bàsic d'educació en la d'innovació social, en un àmbit europeu, a través del canvi entre socis d'idees, pràctiques, experiències i metodologies.
El grup de treball creat en el marc d'este projecte abordarà l'anàlisi i l'estudi sobre socialització i innovació, suport a la integració, innovació dels servicis socials i emprenedoria social. Aquest temes es treballaran en dos cursos formatius amb la participació de joves, voluntaris i educadors.

Més informació: http://ydsi.wspkorczak.eu/about-the-project

El projecte InVolvE es desenvolupa per a augmentar les habilitats dels voluntaris en tota Europa. Des de l'1 de novembre de 2017, les institucions i ONG de 10 estats membres europeus estan treballant juntes en el marc del programa d'associació Erasmus +.

Els socis han afirmat que existix la necessitat de millorar la capacitació de voluntaris i dissenyar programes de capacitació que se centren en la formació d'habilitats blanes o transversals en entorns de voluntariat: els socis creen un marc per a recolzar i impulsar l'intercanvi de bones pràctiques, d'acords de capacitació relacionats amb la millora de capacitats, intercanvi d'habilitats i coneixements en matèria de currículum, estàndards i eines per a la capacitació de voluntaris (inclou capacitació del personal).

El projecte TIPS4EU: Eines per a una Unió Europea més inclusiva, participativa i sostenible, aportarà les 8 eines europees participatives existents (Eleccions de la UE, peticions, diàleg ciutadà, iniciatives ciutadanes, voluntariat, organitzacions de la societat civil, debat a Europa, consultes i comentaris) més prop dels seus ciutadans desfavorits, oferint-los els instruments necessaris per a expressar la seua opinió directament a nivell de la UE i treballar per a canviar les seues condicions de vida. Amb l'ús de mètodes d'educació formal i no formal, 22 joves que no estudien ni treballen, es formaran com a “Treballadors Locals” perquè, al seu torn, treballen les eines de participació amb altres joves en situació de desocupació.

Més informació: https://www.facebook.com/groups/633630200180236/

L'objectiu del projecte és establir una cooperació duradora per a crear i implementar noves eines polítiques que permeten a les comunitats locals tindre un impacte en la solidaritat global i europea en temps de crisi institucional i humanitària. A través de 5 esdeveniments transnacionals, construcció de xarxes i activitats locals, les 13 entitats que treballen en el projecte vas a:

-Sensibilitzar sobre les polítiques i competències de la UE en relació amb els valors fonamentals;

-Conéixer l'impacte de les decisions de la UE sobre el medi ambient local i global;

-Trobar solucions comunes per a promoure el desenvolupament solidari local i global;

-Promoure oportunitats per al compromís social en tots els nivells europeus;

-Difondre eines i bones pràctiques de solidaritat local i global.

El resultat de les activitats del projecte serà una xarxa sòlida de socis capaços de dissenyar el “Manual per a la solidaritat 2020”, útil per a líders comunitaris, polítics i altres parts interessades pertinents.

Més informació: https://www.facebook.com/localsolidarityglobalsolidarity/

BREED – Construint la resiliència comunitària I el desenvolupament sostenible mitjançant l'economia social

Projecte n° 101074094 BREED SMP-COSME-2021-RESILIENCIA

El projecte BREED, Construint la resiliència comunitària i el desenvolupament sostenible mitjançant el economya social (Projecte núm 101074094 – SMP-COSME-2021-Resiliència) és un projecte fundat pel Programa COSME amb la  convocatòria de propostes  SMP-COSME-2021-RESILIÈNCIA, destinat a donar suport a la resiliència de l'economia europea en l'era taula-pandèmica mitjançant la cooperació institucional, la innovació i la transició ecològica i digital.

El projecte considera els contextos urbans de la zona mediterrània i del sud d'Europa que s'enfronten a reptes socials, econòmics i demogràfics semblants i pretén fomentar  la resiliència dels sistemes d'economia local mitjançant el desenvolupament de la capacitat de les administracions públiques locals, les organitzacions socials i la societat civil en el terreny de l'economia social.

El projecte proposa l'impuls conjunt de models de desenvolupament comunitari innovadors aprofitant els punts forts de l'economia social perquè les autoritats públiques reconsideren els plans socioeconòmics per a una recuperació posat COVID-19 encaminada a un desenvolupament inclusiu, ecològic, digital i sostenible.

L'acció pretén desenvolupar la capacitat dels agents locals de crear models innovadors de desenvolupament comunitari basats en la cooperació interinstitucional i en l'economia social: mitjançant la cooperació transfronterera, l'enfocament multipartit, l'intercanvi de bones pràctiques i l'aprenentatge entre iguals ; el projecte implica autoritats públiques locals, societats cooperatives, pymes, associacions sense ànim de lucre, agents d'economia social i comunitats locals de les zones esmentades en el desenvolupament conjunt d'estratègies i plans d'acció a llarg termini (Plans d'Acció d'Economia Social) enfocats a la cooperació públic-privada, la generativitat i l'economia social, dedicats a la promoció del benestar comunitari i el desenvolupament sostenible i inclusiu de les zones d'interés.

El projecte, oficialment publicat el maig de 2022, aconseguirà les comunitats que habiten els territoris de les províncies de Trapani (ITÀLIA), Paredes (PORTUGAL), València (ESPANYA) i Katerini (GRÈCIA) al llarg dels pròxims dos anys i serà dut a terme de manera paral·lela per la Fundació de la Comunitat d'Agrigent i Trapani, ENSIE (Xarxa Europea d'Empreses d'Integració Social) , la Mancomunitat de La Ribera Alta i els municipis de Alcamo, Paredes i  Katerini.

BREED – Convocatòria missions socials

BREED – Fullet

BREED D2.1 – Informe sobre l'anàlisi dels contextos de referència

BREED – Butlletí de notícies Breed Juny 2023

BREED – Comunicat de Premsa Juny 2023

BREED D2.3 – Compendi de Directrius

BREED D2.3 – Compendium of Guideline

SEAP (Social Economy Action Plans) local del proyecto BREED en España

BREED - Butlletí de notícies (Desenvolupament del Pla d'Acció) (Març 2024)

BREED - Comunicat de premsa (Març 2024)

SEAP - Recomanacions sobre el desenvolupament de plans d'acció social comunitaris i la promoció econòmica social en comunitats xicotetes i mitjanes de la UE

BREED – Comunicat de premsa (Abril 2024)

BREED – Boletí informatiu (Abril 2024)

BREED – Minutes Social Mission Alcamo en GB

BREED – minutes Social Mission final

BREED – Minutes Social Mission Katerini

BREED – Minutes Social Mission Portugal 2022

BREED – Minutes Social Mission Spain

D2.2 Report on Transnational Social Missions – without annex

El projecte S4BC Innovative Skills For Benefit Companies és un projecte finançat per ERASMUS+ n° 2021-1-IT01-KA220-VET-000034806 coordinat per Fondazione Hallgarten Franchetti Centre Studi Vila Montesca d'Itàlia juntament amb altres 6 socis d'Espanya, Irlanda, Lituània i Portugal . El projecte pretén accelerar la transició del sistema econòmic i social de la UE cap a dos objectius principals.

El projecte té la intenció de transferir coneixements, habilitats i destreses perquè els alumnes puguen treballar dins d'una Corporació de Benefici amb tasques operatives. L'objectiu general del projecte és desenvolupar el pla d'estudis “Especialista en operacions per a corporacions de benefici” i el curs de capacitació vinculat dins del context del EQF i els processos relacionats per a ECVET.

El projecte té com a objectiu donar suport a l'elaboració del model de negoci Benefit Corporation, indicant mitjançant esta definició integral un model de negoci que combina l'objectiu del guany amb el propòsit de crear un impacte positiu per a la societat i el medi ambient.

Més informació: https://skills4bc.eu/

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content