Procés selectiu borsa psicologia

Pendent publicació en BOP La informació relativa al procés de selecció es publicarà en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica, en l’àrea de Recursos Humans. Pot accedir pulsant el següent enllaç: Tauler d’anuncis – Seu electrònica

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Ir al contenido