Procés selectiu borsa de treball temporal de T.S. Educació i control ambiental, T.S. Química i salut ambiental i/o T.S. Gestió forestal i del medi natural

(Termini de presentació d’instàncies del 29/01/2024 fins el 23/02/2024 ambdós inclosos). La informació relativa al procés de selecció es publicarà en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica, en l’àrea de Recursos Humans. Pot accedir pulsant el següent enllaç: Tauler d’anuncis – Seu electrònica

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content